Svensk Geriatrik, ny tidskrift i STODABs stall

Nu äntligen kan vi stolt presentera STODABs senaste tillskott av medicinska tidskrifter, Svensk Geriatrik.

Svensk Geriatrik, som utges av Svensk Geriatriks Förening tillsammans med STODAB Media, är ett forum för vetenskapskommunikation och kompetensförnyelse för intresserade av äldremedicin och äldrevård i sluten och öppen vård.

Svensk Geriatrik kommer ut med 4 nummer per år med en upplaga på 5.200 exemplar. Första numret ges ut i början på mars.
Svensk Geriatrik och har även en egen hemsida, www.svenskgeriatrik.se

STODABs tidskrifter