Våra tidskrifter


Dietistaktuellt

Upplaga: 5.900 ex
Antal nr: 6 nr/år
Målgrupp: Dietister, Kostchefer, Kostekonomer & Storkök
Grundad: 1991

Barnbladet

Upplaga: 4.000 ex
Antal nr: 6 nr/år
Målgrupp: Barnsjuksköterskor, BVC
Grundad: 1975

Svensk Geriatrik

Upplaga: 5.500 ex
Antal nr: nr/år
Målgrupp: Geriatriker, allmänläkare, sjuksköterskor
Grundad: 2012

Lämna en kommentar