Välkommen till STODAB

 

STODAB har över trettio år av fruktsamma samarbeten med nöjda kunder i sitt CV. Företaget vilar idag på två pelare, dels STODAB UTVECKLING som tillhandahåller konsulttjänster inom organisationsutveckling, dels STODAB MEDIA som producerar tidskrifter och redaktionellt material.

 

Inlägg 3

Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum

Starta tidskrift? Tala med oss

Funderar din förening på att ge ut en tidskrift? Kanske ni redan har en men behöver hjälp med någon del i produktionskedjan? Här på STODAB kan vi erbjuda alla tjänster när det gäller utvecklingen av föreningstidskrifter och medlemsblad.
En totalproduktion kan omfatta redaktionellt material, formgivning, bilder/illustrationer, korrektur, annonsanskaffning, tryck, distribution, digital publicering och en hemsida som kompletterar den tryckta produkten. Men vi kan även tillhandahålla endast en eller ett par länkar i denna produktionskedja. Allt efter önskemål och behov. När det gäller redaktionellt material har STODAB lång erfarenhet inom i huvudsak två områden: medicin, sjukvård & hälsa samt kultur & historia.