BarnBladet

För Sveriges alla barnsjuksköterskor

TIDNINGENS INNEHÅLL

Barnbladet ges ut av Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, en ideell förening som funnits sedan 1975. Tidningen speglar ämnen som är intressanta för barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Riksföreningens medlemmar är delaktiga och skriver artiklar till tidskriften, vilket ökar läsvärdet.

 

Tidningens läsekrets är är barnsjuksköterskor, skolsköterskor, BVC-personal och andra professioner inom pediatrik och barnhälsovård. En målgrupp som dagligen möter barn och deras föräldrar i vården och som oftast står för den lite mjukare omtanken än läkarna och som ger råd kring hudvård, amning, blöjor, allergi, kost & nutrition.

FAKTAUPPGIFTER

TS-kontrollerad upplaga: 4.000 ex
Utkommer med 6 nummer/år
Grundad: 2008
Målgrupp: barnsjuksköterskor, skolsjuksköterskor och BVC personal
Hemsida: barnbladet.org

2019

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2019

Temanummer
1. Sällsynta diagnoser
2. Endokrinologi
3. Det svårt sjuka barnet
4. Palliativ vård
5. Psykisk hälsa & Barnkonventionen som lag
6. Celiaki och magproblem

 

2020

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2020 [pdf]

Temanummer
1. Ungdomshälsa
2. Klinisk prövning (Mässutgåva)
3. Barnet i Tiden
4. Sexuell Hälsa
5. Våld mot barn
6. Rekrytera & Behålla

Kontakta
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: charlotte.dunder@stodab.se