BarnBladet

För Sveriges alla barnsjuksköterskor, skolsjuksköterskor, BVC personal samt genuint intresserade av barnvård

TIDNINGENS INNEHÅLL

Barnbladet ges ut av Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, en ideell förening som funnits sedan 1975. Tidningen speglar ämnen som är intressanta för barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Riksföreningens medlemmar är delaktiga och skriver artiklar till tidskriften, vilket ökar läsvärdet ansenligt.

 

Läsarna är barnsjuksköterskor, skolsköterskor och BVC personal. En målgrupp som dagligen möter barn och deras föräldrar i vården och som oftast står för den lite mjukare omtanken än läkarna och som kommer med råd kring hudvård, amning, blöjor med mera.

FAKTAUPPGIFTER

TS-kontrollerad upplaga: 4.000 ex
Utkommer med 6 nummer/år
Grundad: 2008
Målgrupp: barnsjuksköterskor, skolsjuksköterskor och BVC personal
Hemsida: barnbladet.org

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2019 [pdf].
Temanummer 2019
1. Sällsynta diagnoser
2. Endokrinologi
3. Det svårt sjuka barnet
4. Palliativ vård
5. Psykisk hälsa & Barnkonventionen som lag
6. Celiaki och magproblem

För att annonsera, kontakta oss!

För utgåvor 2019
Tanja Nilsson på adviser:
Tel: 040-64 304 05
E-post: tanja@adviser.se
Utgåvor fr.o.m 2020
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: annonser@stodab.se