STODAB Media

Tidskrifter

I och med sammanslagningen med Nutritiva 2007 går STODABs kompetens och erfarenhet inom området mediaproduktion tillbaka till 1994. Idag kan vi erbjuda en totalproduktion av tidskrifter – från redaktionell insats, över formgivning, bildanskaffning och korrektur, till färdigt tryck och distribution. Naturligtvis kan vi även bistå med bara en eller ett par länkar i denna produktionskedja.

Våra samarbetspartners klickbara logotyper här intill.
Se vår samlade tidskrifter här.

Ny tidskrift?

Funderar din förening eller ditt företag på att starta en ny tidskrift eller aktivera en vilande? Då kan vi hjälpa dig med det förberedande arbetet (varmed flera initiala misstag kan undvikas), men givetvis också med vidare produktion enligt ovan.