STODAB Utveckling

STODAB Utveckling är verksamt i skärningen mellan FoU och tillämpning inom företag och offentlig sektor genom konsultstöd, utbildning och föreläsningar, utvecklingssamtal, m m. Nära kontakt hålls med universitetsvärlden. Verksamheten leds av professor emeritus Jan Forslin.

Exempel på nyligen genomförda aktiviteter

En tredje omgång av ett fyra veckors vidareutbildningsprogram Skapande yrkesutövning, som bedrivs i samarbete med Universitetet i Bergen och NTNU i Trondheim, har just avlutats.

Medverkan i första fasen av ett utvecklingsprojekt inom Getinge AB: Leadership without gender boundaries.

Föreläsning för kommunala ekonomichefer om ”Kreativa arbetsmiljöer” samt om ”Leading change” i programmet Industrial Managementvid KTH Executive School. Under hösten återkommer temat inom programmet Consultancy Management.

Opposition på en ledarskapsavhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.

Ett kapitel ”Teknologi og mennesker – hvordan skape et bærekraftig og fornyende arbeid?” i en norsk antologi Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer under redaktion av Ståle Einarsen och Anders Skogstad utgiven 2011 på Fagboksforlaget i Bergen.

Återkommande medverkan i en ledarskapsutbildning inom Skolan för teknikvetenskap vid KTH.