Dietistaktuellt

För Sveriges alla dietister, nutritionister och nutritionssjuksköterskor

Sveriges legitimerade dietister har blivit en allt viktigare profession i samhället, och då inte bara inom sektor vård och omsorg, utan inom en rad områden där det ställs höga krav på vetenskaplig spetskunskap inom om kost, nutrition och hälsa. Idag är en dietist lika självklar på en statlig myndighet eller i en OS-trupp, som på en pediatrisk avdelning eller som chef inom äldreomsorgen. Oavsett var dietisten arbetar har hon en stor målgrupp som tar del av hennes råd.

MÅLGRUPP

Tidskriften är den enda i landet som når Sveriges samtliga legitimerade dietister. Härtill kommer även näringsfysiologer, nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer och kostekonomer samt storhushållsansvariga på skolor, äldreboenden och vårdhem.

FAKTAUPPGIFTER

TS-kontrollerad upplaga: 6.000 ex
Utkommer med 6 nummer/år
Grundad: 1991
Målgrupp: Dietister, nutritionister, näringsfysiologer, nutritionssjuksköterskor, kostchefer, ansvariga för storhushåll
Hemsida: dietistaktuellt.com

2019

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2019
Temanummer
1. Pediatrik
2. Obesitas/Diabetes
3. Oral hälsa
4. Allergi/Celiaki
5. Geriatrik
6. Livsmedel

 

2020

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2020 [pdf]
Temanummer
1. Pediatrik
2. Obesitas/Diabetes
3. Mikronutrienter
4. Allergi/Celiaki
5. Geriatrik EN & PEN
6. Livsmedel

Kontakta
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: charlotte.dunder@stodab.se