Dietistaktuellt

För Sveriges alla dietister, nutritionister och nutritionssjuksköterskor

ANSVARIG UTGIVARE

Dietistaktuellt ges ut av Dietisternas Riksförbund som är en allt viktigare aktör i den mediala debatten när det gäller kost-, hälso- och nutritionsfrågor.
Förbundet har en viktig opinionsbildande roll i dessa frågor och tidskriften är ett värdefullt sätt att nå alla medlemmar.

VEM LÄSER

Utöver Dietisternas Riksförbunds medlemmar distribueras tidskriften även till övriga dietister, näringsfysiologer, nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer och kostekonomer samt storhushållsansvariga på skolor, äldreboenden och vårdhem.

FAKTAUPPGIFTER

TS-kontrollerad upplaga: 5.900 ex
Utkommer med 6 nummer/år
Grundad: 1991
Målgrupp: Dietister, nutritionister, näringsfysiologer, nutritionssjuksköterskor, kostchefer, ansvariga för storhushåll
Hemsida: dietistaktuellt.com

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2019 [pdf]
Temanummer 2019
1. Pediatrik
2. Obesitas/Diabetes
3. Oral hälsa
4. Allergi/Celiaki
5. Geriatrik
6. Livsmedel

För att annonsera, kontakta oss!

För utgåvor 2019
Tanja Nilsson på adviser:
Tel: 040-64 304 05
E-post: tanja@adviser.se
Utgåvor fr.o.m 2020
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: annonser@stodab.se