Svensk Geriatrik

För Sveriges geriatriker, reumatologer, allmänläkare samt sjuksköterskor inom äldrevården

TIDNINGENS INNEHÅLL

Svensk Geriatrik är ett organ för Svensk Geriatrisk Förening. Tidningen bevakar vårdinsatser, nyheter och vetenskap inom området medicin för äldre. Erfarenheter från äldreomsorgen binds samman med aktuell forskning och fördjupad kunskap.

 

Den viktigaste patientgruppen för läsaren är äldre med, ibland kroniska, sjukdomar. I takt med att världens befolkning åldras så ökar denna patientgrupp kraftigt och det är viktigt för läkare att hålla sig uppdaterad om de senaste behandlingsmetoderna och läkemedlen för att öka sina patienters välbefinnande.

FAKTAUPPGIFTER

TS-kontrollerad upplaga: 6.000 ex
Utkommer med 4 nummer/år
Grundad: 2012
Målgrupp: geriatriker, reumatologer, läkare inom allmänmedicin och sjuksköterskor inom äldrevården samt dietister verksamma inom geriatrik.
Hemsida: svenskgeriatrik.se

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2019 [pdf]
Temanummer 2019
1.  Prevalens ( 1 mars )
2. Aktuell forskning ( 11 juni )
3. Malnutrition ( 4 oktober )
4. Fysisk aktivitet ( 6 december ).

För att annonsera, kontakta oss!

För utgåvor 2019
Tanja Nilsson på adviser:
Tel: 040-64 304 05
E-post: tanja@adviser.se
Utgåvor fr.o.m 2020
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: annonser@stodab.se